Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 3194 [X]

Grodzisk, dnia 16 listopada 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania tytułu szlacheckiego oraz orderów i odznaczeń państwowych

§ 1.

Na podstawie art. 8 ust. 14-15 Konstytucji Księstwa Sarmacji, z okazji święta Hrabstwa Gellonii, nadaję:

  1. Jaśnie Wielmożnemu Panu TOMASZOWI markizowi CHOJNACKIEMU — w uznaniu przywróceniu świetności Hrabstwu Gellonii oraz Zakonowi Feniksa, Krzyż Komandorski Orderu Świętego Piotra.
  2. Wielmożnemu Panu PAWŁOWI v-hr. SZERMIŃSKIEMU — Srebrny Medal Zasługi w uznaniu zasług dla Hrabstwa Gellonii,
  3. Czcigodnemu Panu MACIEJOWI baronowi ŻMUDZIE — Srebrny Medal Zasługi w uznaniu zasług dla miasta Fer i Hrabstwa Gellonii,
  4. Jaśnie Oświeconemu Panu PIOTROWI diukowi HASSELANDZKIEMU — Srebrny Medal Zasługi w uznaniu zasług dla Hrabstwa Gellonii i Zakonu Feniksa,
  5. Sławetnemu Panu PATRYKOWI baronetowi PULIKOWSKIEMU — Krzyż Srebrny Orderu Wolności w uznaniu zasług położonych dla Miasta Fer i Hrabstwa Gellonii,
  6. Poważanej Pani ANNIE szlachetnej damie DE LUNA–CHOJNACKIEJ–EUSKADI — tytuł baronessy w uznaniu pracy położonej dla świetności Hrabstwa Gellonii oraz miasta Santa Ana na przestrzeni ostatnich miesięcy,
  7. Poważanemu Panu MICHAŁOWI kawalerowi KAMI-CHOJNACKIEMU-EUSKADI-BRONOWSKIEMU — Krzyż Srebrny Orderu Wolności w uznaniu zasług dla Wsi Athos oraz Hrabstwa Gellonii,
  8. Poważanemu Panu PATRYKOWI MARIA kawalerowi SZAC — Srebrny Medal Zasługi w uznaniu pracy dla Hrabstwa Gellonii i w Radzie Miejskiej Feru.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny