Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2006, poz. 321 [X]

Grodzisk, dnia 11 marca 2006 r.

Postanowienie Ministra-Kanclerza

w sprawie odwołania Ministra Dziedzictwa Narodowego

§ 1.

Na podstawie art. 1 ust. 3 Dekretu Księcia Sarmacji nr 263 o upoważnieniu do wydawania niektórych postanowień z dnia 8 lutego 2006 r. , odwołuję Pana Zbyszka kaw. Browarczyka z urzędu Ministra Dziedzictwa Narodowego.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Minister-Kanclerz
Maciej hrabia Poleszczyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny