Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 3214 [X]

Grodzisk, dnia 21 listopada 2008 r.

Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych

w sprawie wycofania uznania państwowości Cesarstwa Valhalli (uchylony)

Rząd Jego Książęcej Mości Daniela Łukasza, Księcia Sarmacji, po przeprowadzeniu procedury stwierdzającej zaprzestanie spełniania przez Cesarstwo Valhalli warunków istnienia państwa wirtualnego, niniejszym informuje, iż Księstwo Sarmacji, wycofuje z dniem dzisiejszym, uznanie państwowości Cesarstwa Valhalli.

Wszelkie umowy międzynarodowe pomiędzy Księstwem Sarmacji a Cesarstwem Valhalli zostają jednostronnie wypowiedziane, z zachowaniem stosownych okresów wypowiedzenia.

Jednocześnie Rząd Jego Książęcej Mości Daniela Łukasza, Księcia Sarmacji, pragnie zapewnić, że ponowne uznanie Cesarstwa Valhalli za pełnowartościowych partnerów będzie możliwe po spełnieniu warunków uznania ich za państwa wirtualne.

(—) Michael v-hr. von Lichtenstein,
Minister Spraw Zagranicznych.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny