Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 3223 [X]

Grodzisk, dnia 22 listopada 2008 r.

Postanowienie Wojewody Koronnego

w sprawie odwołania naczelników miejscowości. (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 Dekretu Księcia o Wojewodzie Koronnym z dnia 1 czerwca 2007 roku odwołuję:

  1. ze stanowiska Sołtysa Wsi Stiepanowka Panią MARIETTĘ s.d. BARBESCU-WOŁYŃCZYK,
  2. ze stanowiska Burmistrza Stołecznego Miasta Sola Pana PAVIELA bar. VON THORN-BROWARCZYKA,
  3. ze stanowiska Burmistrza Miasta Morwieniec Pana KAROLA kaw. KHARTOUMA.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Michał diuk Ł.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny