Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 3226 [X]

Grodzisk, dnia 23 listopada 2008 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 514

o zmianie Dekretu o Wojewodzie Koronnym (uchylony)

Art. 1.

Art. 6 Dekretu Księcia Sarmacji o Wojewodzie Koronnym z dnia 1 czerwca 2007 („Do czasu uchwalenia regulaminu Sejmiku Wojewódzkiego stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu Izby Poselskiej”) otrzymuje brzmienie „Do czasu uchwalenia regulaminu Sejmiku Wojewódzkiego stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu Izby Senatorskiej”.

Art. 2.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr baron von Thorn-Cetnarovich,
Regent Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny