Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 3235 [X]

Grodzisk, dnia 24 listopada 2008 r.

Rozporządzenie Wojewody Koronnego

w sprawie uchylenia Rozporządzenia Wojewody Koronnego nr 1/2008 (uchylony)

Art. 1.

Traci moc Rozporządzenie Wojewody Koronnego nr 1/2008 o Republice Tropicany z dnia 23 lutego 2008 r.

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia w dzienniku praw.

Michał diuk Ł.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny