Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRegenci i Rady Regencyjne, poz. 3253 [X]

Grodzisk, dnia 28 listopada 2008 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie odwołania Regenta

§ 1.

Na podst. art. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 129 o Regencie z dnia 15 stycznia 2004 r. odwołuję z funkcji Regenta Księstwa Sarmacji Czcigodnego Pana PIOTRA bar. VON THORN–CETNAROVICHA.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny