Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneProklamacje Jego Książęcej Mości, poz. 3258 [X]

Grodzisk, dnia 28 listopada 2008 r.

Proklamacja Księcia Sarmacji

o radosnej nowinie

My, Daniel Łukasz, z łaski Bożej książę Sarmacji, król Baridasu, pan w Grodzisku i suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Loardii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Sclavinii, Teutonii, Trizondalu, Tropikany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża, wszystkim i każdemu z osobna — pozdrowienie.

Dnia dwudziestego ósmego listopada Roku Pańskiego dwa tysiące ósmego, w Naszym Pałacu w Książęcym Mieście Grodzisku, przysposobiliśmy Kasztelana Czarnoleskiego, Prześwietnego Jakuba hrabiego Bakonyiego jako Naszego Syna, a to — jako Księciu Sarmackiemu, przyznaliśmy prawo do używania tytułu Jego Książęcej Wysokości oraz nadaliśmy mu Nasz herb i Trzyczaszkowo w tytularne władanie.

Szlachetność, wierność, pracowitość, ogromny intelekt, umiłowanie Ojczyzny i wszelakie umiejętności Naszego Syna skłoniły Nas, aby Nasz ród uczynić jeszcze szlachetniejszym, oraz w poczet książąt Naszego Księstwa włączyc wybitnego przedstawiciela.

Postanowienie Nasze nie wywołuje skutków innych niż te, wskazane powyżej, w szczególności zaś nie powoduje powstania prawa do dziedziczenia tronu respective postanowień artykułu czwartego Naszego Dekretu z dnia 29 kwietnia Roku Pańskiego dwa tysiące czwartego.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku, dnia dwudziestego ósmego listopada Roku Pańskiego dwa tysiące ósmego.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny