Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWynagrodzenia: limity wydatków, premie służbowe i kary finansowe, poz. 3263 [X]

Grodzisk, dnia 30 listopada 2008 r.

Decyzja Ministra Finansów i Gospodarki nr 2/2008

o przyznaniu limitów wydatków na wynagrodzenia funkcjonariuszy państwowych

Na postawie przysługujących mi kompetencji ustalam limity wydatków na miesiąc grudzień 2008 roku, w kwocie:

  1. 20 lt dla redaktorów Bramy Sarmackiej, innych, niż Redaktor Naczelny,
  2. 0 lt dla członków Dworu Książęcego,
  3. 0 lt dla przedstawicieli dyplomatycznych, innych, niż Minister Spraw Zagranicznych,
  4. 0 lt dla członków Państwowej Administracji Systemów Informatycznych, innych, niż Prezes Państwowej Administracji Systemów Informatycznych,
  5. 40 lt dla mentorów Systemu Opieki Sarmackiej, innych, niż Dyrektor Systemu Opieki Sarmackiej,
  6. 400 lt dla funkcjonariuszy Urzędu Rady Ministrów, innych, niż Szef Urzędu Rady Ministrów,
  7. 100 lt dla pracowników Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego, innych niż Minister Dziedzictwa Narodowego,
  8. 150 lt dla pozostałych funkcjonariuszy podległych członkom Rady Ministrów.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Kanclerza.

(-) Jan via Teutończyk,
Minister Finansów i Gospodarki.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny