Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 3270 [X]

Grodzisk, dnia 2 grudnia 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Hagakure.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 1 grudnia 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Hagakure
Identyfikator: A0110
Realne dane:
 Data urodzenia: 04-03-1977
 Miejsce urodzenia: Rzeszów
 Miejsce zamieszkania: Kłodzko
Wirtualne miejsce zamieszkania: Miasto Koronne Prawda
				(Terytorium Koronne)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2002-08-27 (2288)

Hmmm, jak by to uzasadnić. Obywatelem kiedyś byłem, potem
(pewnie przez dłuuugą nieaktywność) przestałem. I teraz trochę
się dziwnie czuję jako "nieobywatel". No bo niby ordery, tytuły
a obywatelstwa brak. w związku z tym, jeśli to możliwe, proszę
o ponowne nadanie sarmackiego obywatelstwa. 
Niech żyje JKM!

Hagakure

Adres IP: 78.133.168.133
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny