Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 3277 [X]

Grodzisk, dnia 6 grudnia 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Accursius.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 5 grudnia 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Accursius
Identyfikator: A2496
Realne dane:
 Data urodzenia: 3 lipca 1980 r.
 Miejsce urodzenia: Toropiec
 Miejsce zamieszkania: Łódź
Wirtualne miejsce zamieszkania: Książęce Miasto Grodzisk
				(Terytorium Koronne)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2004-10-26 (1501)

Uprzejmie proszę o nadanie mi obywatelstwa Księstwa Sarmacji.
jestem mieszkańcem KS od 2004 roku. W pierwszych dwóch latach
aktywnie uczestniczyłem w życiu KS. Pełniłem funkcje publiczne
w organach samorządowych i wymiaru sprawiedliwości. Byłem
pierwszym sędzią sądu krajowego Księstwa Sarmacji po pierwszej
emigracji wandejskiej i powstaniu Mandragoratu Wandystanu.
Wspólnie z Avatarem założyłem GIEZ - Gelloński Instytut
Zielarstwa Efektywnego. Uczestniczyłem w jednym realnym
zjeździe Księstwa Sarmacji. Brałem udział w życiu politycznym
Księstwa poprzez uczestnictwo w wyborach parlamentarnych oraz
w partiach politycznych. Pełniłem funkcję Ambasadora KS w
Scholandii. Zorganizowałem kilka gonitw tzw. wiekich
poddębickich. Zamierzam w miarę możliwości wzmocnić swoją
aktywność w Księstwie. Więcej grzechów nie pamiętam. 

Accursius

Adres IP: 213.158.196.97
Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny