Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 3279 [X]

Grodzisk, dnia 6 grudnia 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Jakub Rowiński.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 3 grudnia 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Jakub Rowiński
Identyfikator: A9754
Realne dane:
 Data urodzenia: 1989-02-03
 Miejsce urodzenia: Przemyśl
 Miejsce zamieszkania: Przemyśl
Wirtualne miejsce zamieszkania: Wieś Athos
				(Hrabstwo Gellonii)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-10-06 (424)

Jestem mieszkańcem Księstwa Sarmacji od 424 dni. To długi
okres, który pozwolił mi na przeprowadzenie licznych
przemyśleń, ustaleń. Postanowiłem prosić o obywatelstwo, aby
wreszcie na stałe związać się z wirtualnym państwem jakim
jest
Księstwo Sarmacji. To mikronacja, która oferuje swojemu
obywatelowi jedyną i niepowtarzalną szansę stworzenia
wirtualnego "ja" na godnych warunkach. W Sarmacji widzę
wiele
dróg rozwoju, wirtualnego spełnienia zawodowego wiążącego
się
z moimi realnymi zainteresowaniami. Chciałbym jak dawniej,
godnie i z dumą pracować nad jej postępem. Ze swojej strony
zapewnić mogę, że przyłożę wszelkich starań, aby moja
obecność
w Sarmacji stanowiła powiew świeżości na wielu płaszczyznach
jej rozwoju. Pozostało mi tylko prosić o pozytywne
rozpatrzenie mojego wniosku, co w chwili tej czynię.

Jakub Rowiński

Adres IP: 85.89.174.215
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny