Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2006, poz. 328 [X]

Grodzisk, dnia 15 marca 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie desygnowania Rządu

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 264 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 15 marca 2005 r., w związku z dymisją złożoną przez Pana MACIEJA hrabiego POLESZCZYKA dnia 15 marca 2006 r. w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 4 powołanego dekretu, desygnuję Pana MATEUSZA KUDŁĘ na urząd Ministra—Kanclerza.

§ 2.

Na podstawie art. 3 ust. 1 powołanego dekretu, w związku z wnioskiem przedłożonym dnia 15 marca 2006 r. przez desygnowanego Ministra–Kanclerza, Pana MATEUSZA KUDŁĘ, desygnuję:

  1. Panią MAŁGORZATĘ szlachetną damę MUZYK na urząd Ministra Dziedzictwa Narodowego,
  2. Pana ADAMA GABRIELA GRZELĄZKĘ na urząd Ministra Finansów i Gospodarki,
  3. Pana MATEUSZA KUDŁĘ na urząd Ministra Obsługi Informatycznej,
  4. Pana WIKTORA hrabiego SZPUNARA na urząd Ministra Promocji,
  5. Pana MICHAŁA kawalera DAHLKE na urząd Ministra Spraw Obywatelskich,
  6. Pana WIKTORA hrabiego SZPUNARA na urząd Ministra Spraw Zagranicznych,
  7. Pana ADAMA GABRIELA GRZELĄZKĘ na urząd Ministra–Rzecznika Rządu,

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny