Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWynagrodzenia: limity wydatków, premie służbowe i kary finansowe, poz. 3283 [X]

Grodzisk, dnia 6 grudnia 2008 r.

Decyzja Kanclerza

W sprawie przyznania premii służbowych i kary finansowej

§ 1 [Premie]

  Przyznaje się następujące premie pieniężne za miesiąc Listopad :
  1. JKW Piotrowi Mikołajowi Szefowi Urzędu Rady Ministrów w wysokości 150 lt,
  2. Henrykowi K. v-hr. von Thorn-Leszczyńskiemu Podkanclerzemu i Ministrowi Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100 lt,
  3. Michaelowi hr. von Lichtenstein Ministrowi Spraw Zagranicznych - 50 lt,
  4. Dariuszowi hr. Makowskiemu Komendantowi Gwardii Narodowej w wysokości 50 lt.

§ 2 [Kara Finansowa]

  1. Wymierzam Karę finansową Krzysztofowi diukowi Koniasowi za uchybienie w sprawowaniu obowiązków służbowych, w szczególności za niewypełnienie obowiązku służbowego określonego przepisami prawa.
  2. Karę finansową wymierzam , w wysokości stanowiącej trzy czwarte 30–krotności wynagrodzenia za dzień sprawowania funkcji.

Michał diuk Ł.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny