Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 3292 [X]

Grodzisk, dnia 9 grudnia 2008 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie zmiany terminu wyborów uzupełniających do Izby Poselskiej

§ 1.

Na podst. art. 8 ust. 10 Konstytucji Księstwa Sarmacji, w związku z błędną konfiguracją skryptów wyborczych i niemożnością oddania głosu w wyborach uzupełniających do Izby Poselskiej, od planowanego rozpoczęcia głosowania do godziny 1335 8 grudnia 2008 r., zmienia się terminy wyborcze tak, że:

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny