Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 3294 [X]

Grodzisk, dnia 11 grudnia 2008 r.

Obwieszczenie Księcia Sarmacji

o wynikach wyborów uzupełniających do Izby Poselskiej

§ 1.

Podaję do publicznej wiadomości wyniki głosowania i wynik wyborów uzupełniających do Izby Poselskiej Sejmu XXII kadencji przeprowadzonych w dniach 8-11 grudnia 2008 r.:

  1. Uprawnionych do głosowania było: 91 wyborców,
  2. W głosowaniu wzięło udział: 36 wyborców, tj. 39.56% uprawnionych,
  3. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:
    1. Piotr bar. von Thorn-Cetnarovich: 16 głosów, tj. 44.44% ogólnej liczby głosów,
    2. Yaraeh Alejandro Kami-Chojnacki-Euskadi la Taureau: 11 głosów, tj. 30.56% ogólnej liczby głosów,
    3. Głos pusty: 9 głosów, tj. 25% ogólnej liczby głosów,

§ 2.

Spośród kandydatów największą liczbę głosów uzyskał i został wybrany w dniu 11 grudnia 2008 r. — Piotr bar. von Thorn-Cetnarovich.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny