Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 3300 [X]

Grodzisk, dnia 14 grudnia 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Otto di Rosenberg.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 13 grudnia 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Łukasz 
Identyfikator: AC801
Realne dane:
 Data urodzenia: 05.11.1995
 Miejsce urodzenia: Wrocław 
 Miejsce zamieszkania: Oława
Wirtualne miejsce zamieszkania: Cesarskie Miasto Srebrny Róg
				(Marchia Teutońska)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2008-11-22 (21)

Proszę o nadanie mi obywatelstwa Księstwa Sarmacji. Dlaczego
chcę zostać obywatelem? Ponieważ kocham ten kraj i czuje się
w nim wspaniale! Świetna atmosfera, bardzo mili mieszkańcy, po
prostu raj! Żałuje, że wcześniej tu nie trafiłem! 
Zaczynam się coraz aktywniej udzielać w życiu Sarmacji,
znalazłem pracę w Gońcu Czarnoleskim i Wieściach z Rottery.
Czytam regularnie LDKS, staram się na niej wypowiadać. Jestem
również częstym gościem na IRC#sarmacja, gdzie przysłuchuje
się i uczestniczę w wielu ciekawych rozmowach. Coraz lepiej
znam Sarmację, a z każdą chwilą coraz bardziej mi się tu
podoba. Mam wiele pomysłów na swoje życie w Sarmacji,
chciałbym działać w polityce, planuje zaciągnięcie się do Sił
Zbrojnych...  

Obiecuje, że jako obywatel będę na zawsze wierny Sarmacji, a
moja aktywność będzie stopniowo wzrastała. 
Uprzejmie proszę o nadanie mi obywatelstwa Księstwa Sarmacji,
to będzie na pewno dobra decyzja! 


Otto di Rosenberg

Adres IP: 83.27.193.116
Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; FunWebProducts; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny