Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 3308 [X]

Grodzisk, dnia 18 grudnia 2008 r.

Rozporządzenie Wojewody Koronnego

o siedzibach organów władzy Terytorium Koronnego (uchylony)

§ 1.

Rozporządzenie określa siedziby organów władzy Terytorium Koronnego.

§ 2.

Siedzibami organów władzy Terytorium Koronnego są:

  1. Książęce Miasto Grodzisk — będące siedzibą Wojewody Koronnego,
  2. Miasto Koronne Czarnolas — będące siedzibą Sejmiku Wojewódzkiego.

§ 3.

Prezydent Książęcego Miasta Grodziska oraz Kasztelan Czarnoleski mają obowiązek zamieszczenia na stronach internetowych zarządzanych przez siebie miejscowości informacji o znajdujących się w nich siedzibach organów władzy Terytorium Koronnego.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Michał diuk Ł.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny