Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiDwór Książęcy i starostowie, poz. 3314 [X]

Grodzisk, dnia 20 grudnia 2008 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie powołania Starosty Grodziskiego

Na podstawie art. 3 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 483 o starostach z dnia 09 czerwca 2008 r. postanawiam, co następuje:

§ 1.

Odwołuję Jaśnie Oświeconego Pana KRZYSZTOFA diuka KONIASA z urzędu Starosty Grodziskiego.

§ 2.

Powołuję Prześwietnego Pana ZBYSZKA v-hr. VON THORN—BROWARCZYK na urząd Starosty Grodziskiego.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny