Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 3316 [X]

Grodzisk, dnia 23 grudnia 2008 r.

Oświadczenie wspólne

Koron Księstwa Sarmacji i Królestwa Scholandii (uchylony)

Wysokie Układające się Strony,

JEGO KSIĄŻĘCA MOŚĆ, KSIĄŻĘ SARMACJI,
DANIEL ŁUKASZ,

oraz

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ, KRÓL SCHOLANDII,
PIOTR ABOGARD SCHOLANDZKI,

zgromadzone w Książęcym Mieście Grodzisku, dnia 23 grudnia Roku Pańskiego dwa tysiące ósmego, wyrażając szczerą chęć zacieśniania współpracy pomiędzy swoimi krajami, dostrzegając doniosłość bilateralnych wizyt dla rozwoju wzajemnego partnerstwa, pragnąc ciągłej wzajemnej integracji swoich państw, oświadczają niniejszym, co następuje:

  1. Księstwo Sarmacji i Królestwo Scholandii będą w dalszym ciągu aktywnie dążyć do zacieśniania wzajemnych stosunków.
  2. Korony Księstwa Sarmacji i Królestwa Scholandii w pełni popierają i będą wspierać gesty jednostek jednostek samorządu terytorialnego Księstwa Sarmacji i Królestwa Scholandii, mające na celu integrację ich obywateli i wymianę obopólnych doświadczeń, jak Umowa Królewskiego Miasta Scholopolis i Książęcego Miasta Grodziska o współpracy miast parafowana w Książęcym Mieście Grodzisku dnia 23 grudnia 2008 r. Umowę tę traktują jako wynik ciepłych kontaktów pomiędzy Królestwem Scholandii i Księstwem Sarmacji, licząc również na większą ilość międzynarodowych inicjatyw obywatelstkich.
  3. Księstwo Sarmacji i Królestwo Scholandii będą starały się w równym stopniu, poprzez dotacje finansowe lub doradztwo merytoryczne, wspierać oddolne działania obywateli obu krajów mające na celu integrację i nawiązywanie się więzi pomiędzy Sarmatami i Scholandczykami.
  4. Księstwo Sarmacji i Królestwo Scholandii będą dążyć do organizacji jak najczęstszych spotkań rządów swoich krajów w celu podtrzymywania postanowień niniejszego oświadczenia oraz rozwoju nowych inicjatyw.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku, dnia 23 grudnia Roku Pańskiego dwa tysiące ósmego.

(—) Piotr Abogard Scholandzki,
król Scholandii, Opiekun Wiary.

(—) Daniel Łukasz,
książę Sarmacji, król Baridasu etc.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny