Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 3320 [X]

Grodzisk, dnia 25 maja 2004 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie ustanowienia Orderu św. Piotra oraz nadania tytułów arystokratycznych i szlacheckich oraz orderów państwowych

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji nr 48 o tytułach arystokratycznych i szlacheckich oraz orderach i odznaczeniach państwowych z dnia 13 listopada 2002 r. z późn. zm., w zw. z art. 7 pkt 17 Konstytucji Księstwa Sarmacji NADAJĘ:

 1. Barłomiejowi hr. Staniszczakowi tytuł markiza;
 2. Wiktorowi bar. Szpunarowi tytuł wicehrabiego;
 3. Adamowi bnt. Stepaniukowi tytuł barona;
 4. Rafałowi kaw. Szcześniewskiemu tytuł baroneta;
 5. Michałowi kaw. Winnickiemu tytuł barona;
 6. Mateuszowi Bartkowiakowi tytuł baroneta;
 7. Przemysławowi Figiel tytuł kawalera;
 8. Mateuszowi Gawendzie tytuł barona;
 9. Sebastianowi Inkaskiemu tytuł barona;
 10. Piotrowi Krupińskiemu tytuł baroneta;
 11. Płk. Mariuszowi Magnuszewskiemu tytuł kawalera;
 12. Tomaszowi Precelikowi tytuł baroneta.

§ 2.

Na podstawie art. 7 pkt 16 Konstytucji Księstwa Sarmacji ustanawiam nowy order, Order św. Piotra. Nadawany w pięciu klasach (I — Krzyż Wielki, II — Krzyż Komandorski z Gwiazdą, III — Krzyż Komandorski, IV — Krzyż Oficerski, V — Krzyż Kawalerski), najwyższym sarmackim orderem.

Kierując się pragnieniem uhonorowania tych, którzy w sposób wybitny zasłużyli się dla Księstwa Sarmacji na przestrzeni minionych dwóch lat, Order św. Piotra nadaję:

 1. Robertowi diukowi C. — I klasy,
 2. Łukaszowi hr. Nowickiemu — II klasy,
 3. Piotrowi diukowi Hasselandzkiemu — III klasy,
 4. Wojciechowi hr. Ratymirskiemu — III klasy,
 5. Wojciechowi hr. Zielińskiemu — III klasy,
 6. Damianowi v-hr. Koniecznemu — III klasy.

§ 3.

Pragnąc uhonorować w sposób szczególny Wojciecha hr. Ratymirskiego za wzorowe pełnienie przez niego obowiązków Prezesa Sądu Najwyższego Księstwa Sarmacji nadaję jego imię ulicy Libertariańskiej w Grodzisku, przy której znajduje się budynek sądu.

(—) Piotr Mikołaj

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny