Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 3321 [X]

Grodzisk, dnia 25 grudnia 2004 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania tytułów arystokratycznych i szlacheckich oraz orderów państwowych

Drodzy Mieszkańcy i Obywatele, Drodzy Sarmaci!

Obchodzimy dzisiaj radosne święto Bożego Narodzenia. W dniu dzisiejszym upływa także trzydziesty pierwszy miesiąc życia Księstwa Sarmacji. Nasza społeczność istnieje już 945 dni, a wielkimi krokami zbliża się tysięczny dzień Państwa Sarmackiego. Nasza radość jest tym większa, iż spotykamy się dzisiaj w szerokim gronie nowych Sarmatów, z którymi wiążemy wielkie nadzieje i oczekiwania. Jak zwykle w takich chwilach, spoglądamy w przeszłość, aby wyciągnąć wnioski z naszych błędów oraz nagrodzić to, co warte jest uhonorowania.

Ostatnie miesiące nie były łatwe dla naszej wspólnoty. Większość z nas pamięta dotkliwy kryzys w trakcie wakacji, z którego wychodziliśmy przez wiele tygodni, mozolnie przywracając funkcjonowanie systemów naszego kraju. Kolejnym niespokojnym czasem był okres jesienny, kiedy doznaliśmy potężnego kryzysu konstytucyjnego, a władze państwowe znalazły się w stanie chaosu. Tak jednak, jak po zimie przychodzi wiosna, a po nocy przychodzi dzień, trudności nasze przezwyciężyliśmy i wyszliśmy z nich wzmocnieni. Przysłowie mówi, że stal hartuje się w ogniu. Wielokrotnie, wspólnymi siłami, próby ognia przeszliśmy i jestem przekonany o tym, że gdy zajdzie taka potrzeba, przejdziemy je po raz kolejny.

Miniony okres nie był jedynie okresem odbudowy. Był on także, a może i przede wszystkim, okresem rozwoju. W ciągu ostatnich kilku miesięcy do naszej społeczności zawitało wiele nowych osób. Do rzeczypospolitej sarmackiej dołączyło Cesarstwo Teutonii, stając się nieodłączną częścią naszej wspólnoty. W sposób nadzwyczajny rozwinęły się prowincje gellońska i trzyczaszkowska. Do życia powróciło sarmackie Radio SarmaVoice, bezprzykładnie rozwinęły się inicjatywy sportowe oraz historiografia sarmacka. Pojawiły się pierwsze konkretne działania na polu edukacji sarmackiej w postaci szkół programowania oraz przedsiębiorczości. Rozwijają się sarmackie siły zbrojne. Miały miejsce dwa spotkania Sarmatów — w Łodzi i Toruniu, odbył się także kolejny, II Zjazd Sarmatów w Toruniu.

Dlatego też, w tym radosnym dla nas wszystkich dniu, pragnę uhonorować te osoby, które w sposób szczególny, poprzez swoją wytrwałość, aktywność i ciężką pracę, położyły szczególne zasługi dla rozwoju Państwa Sarmackiego, dla dobra Korony i Narodu. Osoby, które swoją postawą udowodniły wierność Księstwu Sarmacji na dobre i na złe, w chwilach smutku i w chwilach radości. Niech ich przykład stanie się w szczególności wzorem do naśladowania dla naszych nowych Rodaków oraz dowodem na to, iż Sarmacja nie zapomina o tych, którzy dobrze się jej zasłużyli.

Na podstawie art. 7 pkt 14 Konstytucji Księstwa Sarmacji NADAJĘ:

 1. MATEUSZOWI baronetowi BARTKOWIAKOWI tytuł barona — za pracę w resorcie spraw obywatelskich, trud włożony w pomoc nowym mieszkańcom i ułatwianie im rozpoczęcia życia w Księstwie Sarmacji oraz wkład w rozwój gospodarki sarmackiej,
 2. PRZEMYSŁAWOWI kawalerowi FIGLOWI tytuł barona — za pracę na rzecz sarmackiego wymiaru sprawiedliwości, wytrwałe wykrywanie i ściganie przestępstw oraz działania na rzecz walki z przestępczością,
 3. MATEUSZOWI baronowi GAWENDZIE tytuł wicehrabiego — za pracę w resorcie infrastruktury, trud włożony w odbudowę Księstwa Sarmacji po kryzysie w okresie wakacji oraz rozwój nowych systemów informatycznych,
 4. KRZYSZTOFOWI hrabiemu KOWALCZYKOWSKIEGO tytuł markiza — za trud włożony w sprawowanie funkcji ambasadora w Królestwie Dreamlandu i kierowanie Senatem oraz ofiarną pomoc udzieloną Sarmacji w trudnych chwilach,
 5. KRZYSZTOFOWI baronetowi MACAKOWI tytuł barona — za owocne kierowanie związkami sportowymi w Księstwie Sarmacji oraz uwieńczone sukcesami inicjowanie nowych projektów społecznych i kulturalnych,
 6. MACIEJOWI kawalerowi POLESZCZYKOWI tytuł baroneta — za kierowanie prowincją gellońską, wkład włożony w rozwój samorządności i budowę gellońskiej „małej Ojczyzny” oraz rozwój gospodarki sarmackiej w GKP Fenix,
 7. RAFAŁOWI baronetowi SZCZEŚNIEWSKIEMU tytuł barona — za pełne sukcesów kierowanie resortem finansów i gospodarki oraz Bankiem Sarmacji, inicjowanie i wdrażanie nowych projektów w gospodarce sarmackiej,
 8. WOJCIECHOWI hrabiemu ZIELIŃSKIEMU tytuł markiza — za wznowienie działalności Radia SarmaVoice i Kwiaciarni Sarmackiej oraz ofiarną pracę w resorcie infrastruktury nad nowymi systemami Księstwa Sarmacji.

W szeregach sarmackiej szlachty pragnę powitać:

 1. JULIUSZA CEZARA — za trud włożony w kierowanie Bramą Sarmacką, niewyczerpaną aktywność na polu dziennikarstwa, kierowanie Katalogiem Sarmackim oraz stworzenie i prowadzenie wielu inicjatyw ogólnosarmackich nadaję mu tytuł baroneta,
 2. ROBERTA C. — za zwieńczone sukcesem przywrócenie do życia prowincji trzyczaszkowskiej, pomoc udzieloną mieszkańcom Marchii oraz doprowadzenie do powstania i rozwoju wielu inicjatyw lokalnych nadaję mu tytuł baroneta,
 3. KRZYSZTOFA KOLSKIEGO — za kierowanie Instytutem Historycznym Marchii Trzyczaszkowskiej oraz nadzwyczaj wysoką aktywność na polu historiografii sarmackiej nadaję mu tytuł kawalera.

Pamiętając także o tych, którzy swoją aktywnością w Księstwie Sarmacji kształtują jej oblicze na co dzień, pragnę uhonorować:

 1. PIOTRA diuka HASSELANDZKIEGO — za aktywność na polu publicznym, owocną pracę w resorcie spraw zagranicznych, trud włożony budowę i rozwój Flotylli Gellońskiej oraz wsparcie udzielane nowym mieszkańcom nadaję mu Krzyż Brązowy Orderu Wolności,
 2. MARIUSZA barona MAGNUSZEWSKIEGO — za trud włożony w budowę Książęcych Sił Zbrojnych oraz ich wszechstronny rozwój nadaję mu Krzyż Kawalerski Orderu Księcia Unisława,
 3. ANDRZEJA CONDORA EL PASSĘ — za pracę w sarmackiej rozgłośni radiowej SarmaVoice oraz zasługi na polu rozwoju mediów Księstwa Sarmacji nadaję mu Krzyż Zasługi,
 4. ANDY’EGO RUTHEFORDA — za pracę w prowincji trzyczaszkowskiej, kierowanie stolicą prowincji — Gniewem — oraz aktywną działalność na polu publicznym nadaję mu Krzyż Zasługi z Liliami,
 5. MICHAŁA SOSNOWIECKIEGO — za ofiarną pracę w Bramie Sarmackiej oraz zasługi położone dla sarmackiego dziennikarstwa nadaję mu Krzyż Zasługi z Liliami,
 6. BARTŁOMIEJA markiza STANISZCZAKA — za wyjątkową aktywność na polu publicznym, kierowanie prowincją tropikańską oraz pracę w resorcie infrastruktury nadaję mu Krzyż Brązowy Orderu Wolności,
 7. WIKTORA wicehrabiego SZPUNARA — za opublikowanie artykułu w ogólnopolskim czasopiśmie „CD–Action”, dzięki któremu w naszym kraju osiedliło się wielu nowych mieszkańców nadaję mu Krzyż Brązowy Orderu Wolności,
 8. WIEŃCZYSŁAWA kawalera WIENSKO — za wyjątkową aktywność na polu publicznym, tworzenie i wspieranie nowych inicjatyw oraz kierowanie resortem dziedzictwa narodowego nadaję mu Krzyż Brązowy Orderu Wolności.

Boże, błogosław Sarmację!

Vivat Sarmatia!

(—) Piotr Mikołaj

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny