Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskRozporządzenia, poz. 3354 [X]

Grodzisk, dnia 7 stycznia 2009 r.

Rozporządzenie Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska

o cenach parceli w Książęcym Mieście Grodzisku

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 12 Statutu Książęcego Miasta Grodziska z dnia 23 stycznia 2008 r. zarządza się, jak następuje:

Art. 1.

 1. Ceny parceli stanowiących własność Książęcego Miasta Grodziska określa, poprzez działania faktyczne, Prezydent Książęcego Miasta Grodziska.
 2. Cena parceli nie może być niższa od:
  1. Na Starym Mieście — 100 000 lt,
  2. Na Narwieńcu, Nowym Porcie, Poddębicach, Podgrodziu, Stadnicy i Starym Porcie — 75 000 lt,
  3. Na Osiedlu Morskim — 50 000 lt,
  4. Na Starej Hucie — 40 000 lt.

Art. 2.

 1. Traci moc Rozporządzenie Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska nr 5 o cenach gruntów w Książęcym Mieście Grodzisku z dnia 19 lutego 2008 r..
 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj,
Prezydent Książęcego Miasta Grodziska.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny