Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskPostanowienia, poz. 3363 [X]

Grodzisk, dnia 11 stycznia 2009 r.

Postanowienie Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska

w sprawie odwołania Wiceprezydenta Książęcego Miasta Grodziska

Odwołuję Wielmożnego AARONA v–hr. VON LICHTENSTEIN-ROZMANA z urzędu Wiceprezydenta Książęcego Miasta Grodziska.

(—) Piotr Mikołaj,
Prezydent Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny