Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 3367 [X]

Grodzisk, dnia 13 stycznia 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania orderów i odznaczenia państwowych

Chcąc nagrodzić godną naśladowania postawę, wybitne osiągnięcia oraz wyróżniającą działalność na rzecz państwa, postanawiam co następuje:

§ 1.

Na podst. art. 8 ust. 14 Konstytucji Księstwa Sarmacji nadaję:

  1. Jego Książęcej Wysokości PIOTROWI MIKOŁAJOWI — Krzyż Srebrny Orderu Wolności, za wyróżniającą pracę w Rządzie Jego Książęcej Mości, w tym w szczególności realizowanie zadań wykraczających poza zakres obowiązków służbowych,
  2. Czcigodnemu MACIEJOWI baronowi ŻMUDZIE — Krzyż Srebrny Orderu Wolności, za bezinteresowną pomoc władzom Księstwa Sarmacji oraz wzorową organizację zawodów Formuły 1,
  3. Panu MICHAŁOWI KOWALEWSKIEMU — Krzyż Brązowy Orderu Wolności, za wyróżniającą pracę w Urzędzie Rady Ministrów, potwierdzoną dwiema odznakami honorowymi,
  4. Jaśnie Wielmożnemu BARTOSZOWI markizowi STANISZCZAKOWI — Krzyż Zasługi, w uznaniu opracowania znaczącej części systemu transportu.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Michał diuk Ł.
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny