Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 3376 [X]

Grodzisk, dnia 18 stycznia 2009 r.

Rozporządzenie Wojewody Koronnego

w sprawie likwidacji miejscowości. (uchylony)

Art. 1.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Ustawy konstytucyjnej o krajach Korony i samorządach z dnia 23 marca 2008 r., zwanej dalej „ustawą”, oraz art. 2 ust. 1 pkt 6 Dekretu Księcia Sarmacji o Wojewodzie Koronnym z dnia 1 czerwca 2007 r., po zasięgnięciu opinii Sejmiku Wojewódzkiego, likwiduję:
Miasto Koronne Morwieniec, w zw. z art. 13 ust. 1 pkt.1,3 ustawy, i wnoszę o przesiedlenie jego mieszkańców do Wsi Nadzieja.

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Michał diuk Ł.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny