Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2006, poz. 339 [X]

Grodzisk, dnia 21 marca 2006 r.

Postanowienie Ministra-Kanclerza

w sprawie powołania Podkanclerzego i wiceministrów

§ 1.

Na podstawie art. 7 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 264 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 15 marca 2006 r., zwanego dalej „dekretem”, powołuję Pana WIKTORA hr. SZPUNARA na funkcję Podkanclerzego.

§ 2.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 dekretu, powołuję Pana JAKUBA BAKONYI na urząd Wiceministra Finansów i Gospodarki oraz określam jego wynagrodzenie na 20 libertów miesięcznie.

§ 3.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 dekretu, powołuję Pana ZBYSZKA kaw. BROWARCZYKA na urząd Wiceministra Dziedzictwa Narodowego oraz określam jego wynagrodzenie na 20 libertów miesięcznie.

§ 4.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Mateusz M. Cezar,
Minister-Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny