Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 3392 [X]

Grodzisk, dnia 27 stycznia 2009 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Mateusz Kozłowski.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 25 stycznia 2009 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Mateusz Kozłowski
Identyfikator: AC900
Realne dane:
 Data urodzenia: 20 stycznia 1992
 Miejsce urodzenia: Kraków
 Miejsce zamieszkania: Kraków
Wirtualne miejsce zamieszkania: Książęce Miasto Grodzisk
				(Terytorium Koronne)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2009-01-03 (22)

Wasza Książęca Mość!

Uprzejmnie proszę Waszą Książęcą Mość o nadanie mojej osobie
obywatelstwa sarmackiego. Mieszkam tu od 22 dni, może to mało,
ale wyda mi się, że czasu tego nie zmarnowałem. Przystapiłem
do czynnej służby w Książecych Siłach Zbrojnych, które to dają
mi gwarancję egzystowania w godziwych warunkach za oddanie i
poświęcenie się służbie v-ojczyźnie - Księstwu Sarmacji. Byt
w mikronacji daje mi wspaniałą sznasę na rozwój i podążenie
ścieżkami rozwoju niedostępnym dla mnie w prawdziwym świecie,
choćby ze względu na moje niedyspozycje w pewnych sprawach.
Sarmacja daje mi też możliwość rozwinięcia swoich
zainteresowań, tak często wykpiwanych przez moje (rzeczywiste)
otoczenie, gdzyż kto normany ugania się za autobusami i
ciężarówkami? Sądzę, że Wasza Książęca Mość nadając mojej
skromnej osobie obytawtelstwo powierzy mi misję, misję, którą
otrzymuje każdy obywatel - dbania o naród i jego interesy
pośród innych mikronacji, a także walczenia o dobre imię
swojej v-ojczyzny. Proszę Waszą Książęcą Mość o pozytywne
rozpatrzenie mojego wniosku.

Mateusz Kozłowski.

Adres IP: 79.163.219.6
Przegladarka: Opera/9.63 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.1.1

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny