Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 3397 [X]

Grodzisk, dnia 31 stycznia 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie pozbawienia obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podst. art. 6 ust. 1 pkt 5 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustwy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. pozbawiam obywatelstwa sarmackiego następujące osoby:

 1. A1338: Mateusz mar. Gawenda,
 2. A1999: Łukasz Kowalski,
 3. A4827: Tomasz bnt Lewandowski,
 4. A5739: Wioleta Kijewska,
 5. A6055: Jakub O'Rhada,
 6. A6565: Piotr Krause-Arped,
 7. A7308: Aleksander Nowak,
 8. A8004: Loen Nikołajewicz-Iwanow Prielożny,
 9. A8133: Mariusz Leszczyński,
 10. A8301: Jakobym Pankiewicz,
 11. A8583: Robert Bryg,
 12. A9157: Paweł Fryderyk August,
 13. A9344: Emil Potocki,
 14. A9381: Aarón Jesús Nicolás Níguez Esclapez,
 15. A9471: Arkban Blackburn,
 16. A9482: Bartek Wilczyński,
 17. A9576: Artur Matuszkiewicz,
 18. A9664: Habriela diukesa Tanke,
 19. A9884: Jan Dmowski y Potocki,
 20. AB199: Paweł Jańczyk,
 21. AB239: Valdas Pekchovar,
 22. AB267: Mateusz Fenger,
 23. AB342: Wojciech Janczewski,
 24. AB345: Geryon Khryzaoris,
 25. AB354: Bartłomiej Morawski,
 26. AC519: Łukasz Chojnacki,
 27. AC609: Silverda Jańczyk-Littendorf,
 28. AC801: Otto di Rosenberg.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny