Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 3398 [X]

Grodzisk, dnia 31 stycznia 2009 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Tomasz Starożytny.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 31 stycznia 2009 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Tomasz "Starożytny" Czunkiewicz
Identyfikator: A9983
Realne dane:
 Data urodzenia: 1994.07.24
 Miejsce urodzenia: Wilno
 Miejsce zamieszkania: Wieś Gałgi, Rejon Wileński
Wirtualne miejsce zamieszkania: Książęce Miasto Trizopolis
				(Księtwo Trizondalu)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-12-14 (414)

Moim zdaniem, udzielam się Księstwu Sarmacji coraz bardziej.
Jestem już aktywny w Księstwie Trizondalu, gdzie mam już
obywatelstwo, a taże codziennie czytam Lisę Dyskusyjną
Księstwa Sarmacji. Czuję się już mieszkańcem tak KT, jak i KS. Należy do mnie i Pana Komosińskiego Televizja Trizondal, która, można powiedzieć, promuje Księstwo Sarmacji i Księstwo Trizondalu. 

Jestem już w Sejmie Wielkim w Trizondalu. Obywatelstwo Sarmackie będzie dla mnie nie tylko przywilejem, ale także i bodźcem do brania jeszcze aktywniejszego udziału w życiu Księstwa Sarmacji. Sarmacja jest także dla mnie drugą v-ojczyzna (pierwszą jest Trizondal). Już znam część Sarmatów i Sclavińczyków, a także większość Trizondalczyków. Dla mnie obywatelstwo Sarmackie będzie naprawdę tym, z czego będę dumny.
Wybrałem właśnie Sarmacją i Trizondal, bo to kraje z
szerokimi perspektywami.

(-) Tomasz "Starożytny" Czunkiewicz

Adres IP: 213.226.190.62
Przegladarka: Opera/9.61 (Windows NT 6.0; U; ru) Presto/2.1.1

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny