Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 3400 [X]

Grodzisk, dnia 31 stycznia 2009 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Ivo Marijah Paranoja de Folvil-Arped.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 30 stycznia 2009 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Ivo Marijah Paranoja de Folvil-Arped
Identyfikator: A8032
Realne dane:
 Data urodzenia: 16-07-1984
 Miejsce urodzenia: Nie pamiętam, mały byłem
 Miejsce zamieszkania: Krakau
Wirtualne miejsce zamieszkania: Miasto Koronne Czarnolas
				(Terytorium Koronne)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2008-12-07 (54)

Jako dawny obywatel, czarnuch, cyklista i dziennikarz. Ja,
postać legendarna w kręgach oralno-wegetariańskich chcę w
pełni przyczynić się do wzrostu i rozrostu, ponadto chcę
rozruszać nieco towarzystwo. Wiwat!

Ivo Marijah Paranoja de Folvil-Arped

Adres IP: 89.174.218.234
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny