Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 3404 [X]

Grodzisk, dnia 2 lutego 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania tytułu arystokratycznego oraz orderów i odznaczeń państwowych

§ 1.

Na podst. art. 8 ust. 14 Konstytucji Księstwa Sarmacji, nadaję:

 1. Jaśnie Oświeconemu MARIUSZOWI diukowi MAGNUSZEWSKIEMU — z okazji piątej sarmatnicy; w uznaniu wytrwałej i sumiennej pracy na urzędzie Hetmana Wielkiego Koronnego Książęcych Sił Zbrojnych, ofiarnego sprawowania funkcji oficjalnego heraldyka Księstwa Sarmacj — Krzyż Komandorski Orderu Księcia Unisława oraz Złoty Medal za długoletnią służbę w Książęcych Siłach Zbrojnych,
 2. Czcigodnemu MACIEJOWI bar. ŻMUDZIE — tytuł wicehrabiego w uznaniu sumiennej pracy na rzecz odbudowy Hrabstwa Gellonii, odnowienia działalności sarmackich zawodów Formuły 1 po ceremonii koronacji,
 3. Jego Książęcej Wysokości PIOTROWI MIKOŁAJOWI — Krzyż Złoty Orderu Wolności, w uznaniu włożonego nadludzkiego wręcz wysiłku w przygotowanie Książęcego Miasta Grodziska do obchodów święta Organizacji Polskich Mikronacji, w szczególności przygotowanie wzoru okolicznościowego medalu oraz stworzenia od podstaw specjalnej strony poświęconej obchodom święta OPM,
 4. Jaśnie Oświeconemu MICHAŁOWI diukowi Ł. — Krzyż Zasługi z Liliami w uznaniu spowodowania pracy tych (prawie) wszystkich osób, które wymienia niniejsze postanowienia,
 5. Jaśnie Oświeconemu KRZYSZTOFOWI diukowi KONIASOWI — Krzyż Zasługi z Liliami w uznaniu zorganizowania i przeprowadzenia audycji radiowej w czasie rzeczonego święta,
 6. Prześwietnej CALISTO hr. KAMI-CHOJNACKIEJ — Krzyż Zasługi z Liliami, w uznaniu wzorowego przeprowadzenia uroczystości drugiego dnia obchodów święta,
 7. Prześwietnemu MICHAELOWI hr. LICHTENSTEINOWI — Krzyż Zasługi z Liliami w uznaniu zaangażowania w organizację sarmackich obchodów święta Organizacji Polskich Mikronacji,
 8. Wielmożnemu HENRYKOWI K. v-hr. VON THORN-LESZCZYŃSKIEMU — w uznaniu wzorowej koordynacji prac nad przygotowaniem święta Organizacji Polskich Mikronacji, przygotowanie szczegółowej relacji z drugiego dnia obchodów — Krzyż Złoty Orderu Wolności,
 9. Prześwietnemu JAKUBOWI hr. BAKONYIEMU — Krzyż Zasługi z Liliami, w uznaniu prowadzenia Kompanii Reprezentacyjnej Książęcych Sił Zbrojnych,
 10. Sławetnemu MICHAŁOWI bnt. SIDUNIAKOWI — w uznaniu koordynacji prac nad przygotowaniem koncertu muzyki klasycznej — Krzyż Zasługi z Liliami,
 11. Panu TOMASZOWI CZUNKIEWICZOWI — w uznaniu wykonania pracochłonnej atrakcji na zlecenie Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego i Sportu — Krzyż Zasługi z Liliami,
 12. Czcigodnemu MARCINOWI bar. KOMOSIŃSKIEMU — w uznaniu wkładu w przygotowanie w/w inicjatywy — Krzyż Zasługi z Liliami,
 13. ARTUROWI WICHECKIEMU — Krzyż Zasługi z Liliami, w uznaniu wzorowego przeprowadzenia konkursu wiedzy o Organizacji Polskich Mikronacji.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny