Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskRozporządzenia, poz. 3408 [X]

Grodzisk, dnia 1 lutego 2009 r.

Rozporządzenie Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska

w sprawie wzniesienia Fontanny Organizacji Polskich Mikronacji oraz nadania skwerowi imienia Organizacji Polskich Mikronacji

Art. 1.

Z okazji drugiej rocznicy powstania Organizacji Polskich Mikronacji — podpisania 27 stycznia 2007 r. w Dreamopolis Karty Polskich Mikronacji przez przedstawicieli Królestwa Dreamlandu, Księstwa Sarmacji i Królestwa Scholandii — oraz święta Organizacji Polskich Mikronacji, którego drugi dzień jest obchodzony dnia 1 lutego 2009 r. w Książęcym Mieście Grodzisku, w parku przy Pałacu Książęcym wznosi się Fontannę Organizacji Polskich Mikronacji, a skwerowi, na którym się ona znajduje, nadaje się imię Organizacji Polskich Mikronacji.

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj,
Prezydent Książęcego Miasta Grodziska.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny