Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 3409 [X]

Grodzisk, dnia 4 lutego 2009 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Hayes Henry.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Hayes Henry

Identyfikator: AC813
Realne dane:
 Data urodzenia: 29.12.70
 Miejsce urodzenia: nie pamiętam tak dawno to było :)
 Miejsce zamieszkania: Warszawa
Wirtualne miejsce zamieszkania: Cesarskie Miasto Srebrny Róg
                (Marchia Teutońska)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2008-11-27 (69)

W Sarmacji mieszkam od 68 dni.

Proszę o nadanie mi obywatelstwa Księstwa Sarmacji.
Swoją prośbę uzasadniam tym, że jestem ambitny i mam
plany, co do mojej przyszłości w Księstwie. Planów tych
nie mam jak zrealizować obywatelstwa sarmackiego.
To właśnie tutaj założyłem firmę. Wniosek swój motywuję
również chęcią aktywnego uczestnictwa w życiu państwa.
Dzięki obywatelstwu poczuję się prawdziwym Sarmatą.
Obywatelstwo rozszerzy moje możliwości.Proszę zatem o
nadanie mi, Hayes Henry, obywatelstwa tego pięknego
państwa.
Będę wielce wdzięczny, jeśli moja prośba zostanie
rozpatrzona w krótkim czasie.

(-) Hayes Henry


Adres IP: 89.161.42.202
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5

z upoważnienia JKM Daniela Łukadza

(—) Krzysztof St. M. Konias,
Namiestnik Marchii Teutońskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny