Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 3410 [X]

Grodzisk, dnia 4 lutego 2009 r.

Obwieszczenie Księcia Sarmacji

o wynikach wyborów do Izby Poselskiej

§ 1.

Podaję do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Izby Poselskiej Księstwa Sarmacji XXIII kadencji:

 1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 151 (100%),
 2. Liczba oddanych głosów: 104 (69%),
 3. Liczba głosów pierwszej preferencji oddana na poszczególnych kandydatów:
  1. Michał diuk Ł.(KW Dualetto): 20,
  2. Michael hr. von Lichtenstein(UKL-NOT): 14,
  3. Krzysztof diuk Konias(UKL-NOT): 13,
  4. Jakub hr. Bakonyi(UKL-NOT): 9,
  5. Andrzej bar. Dzikowski(UKL-NOT): 5,
  6. Wojciech Kaczmarczyk(UKL-NOT): 3;
  7. Piotr bar. von Thorn-Cetnarovich(OPD): 8,
  8. Marcin bar. Komosiński(OPD): 7,
  9. Paviel bar. von Thorn-Browarczyk(OPD): 6,
  10. Karolina bar. von Lichtenstein-Sobieszek(OPD): 5,
  11. Zbyszko hr. von Thorn-Browarczyk(OPD): 5,
 4. Liczba oddanych głosów pustych: 9.

§ 2.

Mandaty poselskie uzyskali:

 1. Michał diuk Ł.(KW Dualetto),
 2. Michael hr. von Lichtenstein(UKL-NOT),
 3. Krzysztof diuk Konias(UKL-NOT),
 4. Jakub hr. Bakonyi(UKL-NOT),
 5. Piotr bar. von Thorn-Cetnarovich(OPD),
 6. Marcin bar. Komosiński(OPD),
 7. Zbyszko hr. von Thorn-Browarczyk(OPD).

§ 3.

Raport wygenerowany przez oprogramowanie wyborcze:

Election title: Ballot data from C:\Users\Daniel\Desktop\glosy.txt.
Method: British Columbia STV
Number of total ballots: 95
Number of invalid or empty ballots: 0
Number of ballots used in the count: 95
11 candidate running for 7 seats.

 R|KOMO   |SOBI   |CETN   |BROW   |LASK   |KONI   |LICH   |KACZ   |BAKO   |DZIK   |PBRO   
 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     
 |---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------
 |Exhausted|Surplus |Threshold
 |     |     |     
================================================================================================================
 1| 7.000000| 5.000000| 8.000000| 5.000000|20.000000|13.000000|14.000000| 3.000000| 9.000000| 5.000000| 6.000000
 | 0.000000|11.000000|12.000000
 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count of first choices. Candidates LASK, KONI, and LICH have reached the threshold and are elected.
 | Candidates have surplus votes so surplus votes will be transferred for the next round.
================================================================================================================
 2| 8.200000| 6.600000| 8.400000| 6.600000|12.000000|13.000000|14.000000| 3.800000| 9.000000| 5.800000| 6.800000
 | 0.800000| 3.000000|12.000000
 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after transferring surplus votes from LASK with a transfer value of 8.000000/20.000000. Candidates
 | have surplus votes so surplus votes will be transferred for the next round.
================================================================================================================
 3| 8.342857| 6.742857| 8.400000| 6.885714|12.000000|13.000000|12.000000| 4.228571| 9.142857| 5.942857| 6.942857
 | 1.371430| 1.000000|12.000000
 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after transferring surplus votes from LICH with a transfer value of 2.000000/14.000000. Candidates
 | have surplus votes so surplus votes will be transferred for the next round.
================================================================================================================
 4| 8.342857| 6.742857| 8.476923| 6.962637|12.000000|12.000000|12.000000| 4.459340| 9.296703| 6.096703| 6.942857
 | 1.679123| 0.000000|12.000000
 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after transferring surplus votes from KONI with a transfer value of 1.000000/13.000000. No candidates
 | have surplus votes so candidates will be eliminated and their votes transferred for the next round.
================================================================================================================
 5| 8.342857| 6.742857| 8.476923| 6.962637|12.000000|12.000000|12.000000|     |10.059340| 7.173626| 6.942857
 | 4.298903| 0.000000|12.000000
 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating KACZ and transferring votes. No candidates have surplus votes so candidates will be
 | eliminated and their votes transferred for the next round.
================================================================================================================
 6|10.742857|     | 8.476923| 8.362637|12.000000|12.000000|12.000000|     |10.059340| 7.173626| 6.942857
 | 7.241760| 0.000000|12.000000
 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating SOBI and transferring votes. No candidates have surplus votes so candidates will be
 | eliminated and their votes transferred for the next round.
================================================================================================================
 7|10.742857|     | 9.476923|11.362637|12.000000|12.000000|12.000000|     |10.459340| 8.173626|     
 | 8.784617| 0.000000|12.000000
 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating PBRO and transferring votes. No candidates have surplus votes so candidates will be
 | eliminated and their votes transferred for the next round.
================================================================================================================
 8|10.742857|     | 9.476923|12.362637|12.000000|12.000000|12.000000|     |13.459340|     |     
 |12.958243| 1.821977|12.000000
 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating DZIK and transferring votes. Candidates BROW and BAKO have reached the threshold and
 | are elected. The election is over since the number of candidates remaining is equal to the number of seats.
 | Candidates KOMO and CETN are elected.

Winners are KOMO, CETN, BROW, LASK, KONI, LICH, and BAKO.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny