Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiTrybunał Koronny, poz. 3415 [X]

Grodzisk, dnia 5 lutego 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie powołania Przewodniczącego Sądu Najwyższego

§ 1.

Na podst. art. 2 ust. 3 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 478 o organizacji wymiaru sprawiedliwości z dnia 1 maja 2008 r. powołuję na urząd Przewodniczącego Sądu Najwyższego Pana v-hr. ACCURSIUSA.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny