Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2009, poz. 3418 [X]

Grodzisk, dnia 7 lutego 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie powołania Rządu

§ 1.

Na podst. art. 8 ust. 7 Konstytucji Księstwa Sarmacji, w związku z art. 4 Dekretu Księcia Sarmacji o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 7 lutego 2009 r. powołuję Pana ZBYSZKA hr. VON THORN-BROWARCZYK na urząd Kanclerza.

§ 2.

Na wniosek Kanclerza, Pana ZBYSZKA hr. VON THORN-BROWARCZYK, powołuję:

  1. Pana PIOTRA bar. VON THORN-CETNAROVICHA na urząd Podkanclerzego,
  2. Panią KAROLINĘ bar. VON LICHTENSTEIN-SOBIESZEK na urząd Ministra Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
  3. Pana JANA v-hr. VIA TEUTOŃCZYKA na urząd Ministra Finansów i Gospodarki,
  4. Pana BRATUMIŁA bnt. NOWAKA-AZORAMATHA na urząd Ministra Promocji,
  5. Pana PIOTRA bar. VON THORN-CETNAROVICHA na urząd Ministra Samorządu Terytorialnego,
  6. Pana PAVIELA bar. VON THORN-BROWARCZYK na urząd Ministra Spraw Obywatelskich,
  7. Pana ZBYSZKA hr. VON THORN-BROWARCZYK na urząd Ministra Spraw Zagranicznych.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny