Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 342 [X]

Grodzisk, dnia 23 marca 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 22 marca 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Maciej \"McMac\" Piaskowski
Data i miejsce urodzenia: 12.06.1992
Miejsce zamieszkania: Kraków
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-03-08 (14)
Identyfikator: A6726

Chciałbym zostać obywatelem Księstwa Sarmacji, ponieważ
otwierałobymi to nowe możliwości, takie jak lepsze
rozwinięcie firmy poprzez wzięcie wyższego kredytu. W
przyszłości chciałbym otworzyć dobrze prosperujące
przedsiębiorstwo. W moich marzeniach znajduje się także chęć
wstąpienia do parlamentu. W moim dotychczasowym pobycie w
Księstwie założyłem firmę, i starałem się pomagać
burmistrzowi mojej miejscowości - Czarnolasu. Gdy dostanę
obywatelstwo Sarmackie zamierzam na początek wziąć kredyt i
wybudować fabrykę. Gdy uda mi się zarobić trochę libertów,
postaram się zaspokoić kolejne potrzeby Sarmackiej
gospodarki. Zamierzam równierz włączyć się w życie polityczne
i kulturalne. Chcę też wzbogacić swoją produkcję o materiały,
gdzie jako odbiorców widziałbym wojsko i firmy je
zaopatrujące. Ponieważ nie osiągnąłem jeszcze odpowiedniego
wieku, liczę na Księcia i deklaruję, iż nie zamierzam
żartować sobie z nowych możliwości i Sarmacji.

Maciej Piaskowski

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny