Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 3428 [X]

, dnia 8 lutego 2009 r.

Obwieszczenie Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 155/2009

w sprawie wyników wyborów do Senatu Marchii Teutońskiej

Na podstawie art. 7 ust. 1 Dekretu Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 33/2006 — Ordynacja wyborcza do Senatu Marchii Teutońskiej z dnia 22 czerwca 2006 r., podaję do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Senatu Marchii Teutońskiej, które odbyły się dniach 6 - 8 lutego 2009 r.

 1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 39
 2. Liczba osób, które oddały głosy: 27
 3. Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:
  • Michael hr. von Lichtenstein - 14,
  • Dariusz hr. Makowski - 13,
  • Wojciech Kaczmarczyk - 12,
  • Marek bar. Lipa-Chojnacki - 11,
  • Hayes Henry - 4;
 4. Liczba głosów pustych: 3
 5. Kandydaci, którzy uzyskali mandaty:
  • Michael hr. von Lichtenstein,
  • Dariusz hr. Makowski,
  • Wojciech Kaczmarczyk.

Objęcie mandatu jest skuteczne z chwilą złożenia ślubowania.

(—) Krzysztof St. M. Konias
Namiestnik Marchii Teutońskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny