Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRegenci i Rady Regencyjne, poz. 343 [X]

Grodzisk, dnia 23 marca 2006 r.

Postanowienie Szefa SRS

w sprawie powołania Regenta i ogłoszenia stanu wyjątkowego (uchylony)

§ 1.

Na podstawie dekretu Księcia Sarmacji nr 168 o Sarmackiej Racji Stanu oraz na podstawie upoważnienia wydanego telefonicznego przez Jego Wysokość Księcia Piotra Mikołaja, powołuję Łukasz hr. Nowickiego na na urząd Regenta Księstwa Sarmacji.

§ 2.

Na tej samej podstawie i w zgodzie z Konstytucją Księstwa Sarmacji wprowadzam Stan Nadzwyczajny na terytorium Sarmacji

§ 3.

Na tej samej podstawie zawieszam działalność obu Izb Parlamentu aż do odwołania Stanu Nadzwyczajnego.

§ 4.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

gen. Łukasz hr. Nowicki

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny