Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskRozporządzenia, poz. 3435 [X]

Grodzisk, dnia 11 lutego 2009 r.

Rozporządzenie Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska

w sprawie uznania listy dyskusyjnej Terytorium Koronnego za oficjalne miejsce publiczne Książęcego Miasta Grodziska

Art. 1.

  1. Oficjalnym miejscem publicznym Książęcego Miasta Grodziska jest lista dyskusyjna Terytorium Koronnego.
  2. Likwiduje się forum Książęcego Miasta Grodziska znajdujące się na Forum Centralnym.

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Piotr Mikołaj

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny