Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 3453 [X]

Grodzisk, dnia 20 lutego 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: K.S. [Usunięto dane osobowe na podstawie art. 7a Ustawy o prefektach — H.R.].

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 15 lutego 2009 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: K.T. [H.R.]
Identyfikator: AC692
Realne dane:
 Data urodzenia: [H.R.]
 Miejsce urodzenia: Głogów
 Miejsce zamieszkania: Głogów
Wirtualne miejsce zamieszkania: Książęce Miasto Grodzisk
                (Terytorium Koronne)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2008-08-27 (172)

Witam.
 Chciałbym złożyć wniosek o nadanie mojej osobie
obywatelstwa w Księstwie Sarmacji. Obywatelstwo było moim
marzeniem od początku zamieszkania w tym przecudownym
miejscu. Na pewno pozwoliłoby mi ono na spełnianie się jako
mieszkaniec Sarmacji. W przyszłości pragnę wykonywać
zawody publiczne do których potrzeba lub wypadałoby
posiadać obywatelstwo. Jestem osobą rzetelną i
prawdomówną, która wypełnia swe obowiązki z pełną
odpowiedzialnością i oddaniem. Myślę, iż jestem osobą
która sobie zasłużyła na nadanie jej obywatelstwa. Moje
przysłowie jest proste "Nie pytaj co inni mogą zrobić dla
ciebie, zapytaj co ty możesz zrobić dla innych". Doceniam
prace wszystkich osób którzy poświęcają się Księstwu
Sarmacji i chciałbym do nich dołączyć. Mam nadzieje, iż
nadadzą mi Państwo ten szlachetny tytuł.

                        Pozdrawiam

                K.T. [H.R.]

K.T. [H.R.]

Adres IP: 79.162.95.237
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny