Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 3454 [X]

Grodzisk, dnia 20 lutego 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Mike Wolth.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 15 lutego 2009 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Alex Nowakowski
Identyfikator: AC773
Realne dane:
 Data urodzenia: 29.08.94
 Miejsce urodzenia: Police
 Miejsce zamieszkania: Police
Wirtualne miejsce zamieszkania: Stołeczne Miasto Eldorat
                (Rzeczpospolita Sclavińska)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2008-11-10 (97)

Witam serdecznie. Nazywam się Mike Wolth i przybyłem do
Sarmacji w poszukiwaniu nowych przygód i wyzwań,
spróbowania czegoś nowego. W Księstwie podoba mi się, że
panuje realna gospodarka, prawdziwi ludzie, sejm i rząd.
Może to stanowić świetne uzupełnienie życia realnego,
wiadomo, że nie będę mieć zapewne nigdy okazji stanąć
przed mównicą sejmową, jednak tu - czemu nie? Aktualnie
przebywam w Sclavinii, ze względu na panujący tam ustrój -
demokracja, która odzwierciedla życie realne, stąd moja
decyzja. Mam wysokie aspiracje i ambicje i zamierzam być
aktywnym obywatelem Sarmacji. O Księstwie dowiedziałem się
za pośrednictwem google, kiedyś założyłem konto, a
dopiero niedawno, wraz z kolegą, postanowiliśmy
"zawrócić". Aktualnie jestem na etapie zapoznawania się z
ustawami, nowym środowiskiem i ludźmi. Mam nadzieję, że
wniosę wiele pożytecznych walorów w życie Sarmacji, bo
mogę powiedzieć, że jestem osobą kreatywną. :)
Pozdrawiam i proszę o wyrozumiałość.


Mike Wolth

Adres IP: 83.21.93.159

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny