Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 3456 [X]

Grodzisk, dnia 20 lutego 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Mateusz Kuziorowicz.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 14 lutego 2009 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Mateusz "Kuzior" Kuziorowicz
Identyfikator: A7894
Realne dane:
 Data urodzenia: 1991-07-10
 Miejsce urodzenia: Zabrze
 Miejsce zamieszkania: Zabrze
Wirtualne miejsce zamieszkania: Wieś Nadzieja
                (Terytorium Koronne)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-10-14 (854)

Zgłaszam się z wnioskiem o nadanie obywatelstwa Księstwa
Sarmacji.
Wniosek uzasadniam następującymi argumentami. Jestem
członkiem społeczności sarmackiej od dawna.Jako obywatel
mam nadzieję lepiej przysłużyć się Księstwu. Chce swoim
obywatelstwem wspomóc wieś w której jestem zameldowany.
Nadanie mi obywatelstwa otworzy przede mną nowe drogi
rozwoju. pozwoli na aktywniejszy udział w społeczności
Sarmacji. Rozważam także możliwość rozpoczęcia kariery
politycznej, do której obywatelstwo jest niezbędne.
Obywatelstwo pomoże mi również w nawiązywaniu kontaktów z
innymi członkami społeczności.
Licze na pozytywne rozpatrzenie wniosku i kontynuację
współpracy.

Kuziorowicz

Adres IP: 87.205.214.55
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny