Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 3457 [X]

Grodzisk, dnia 20 lutego 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Hans Kloss.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 20 lutego 2009 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Hans Kloss
Identyfikator: AC971
Realne dane:
 Data urodzenia: 30.08.1992
 Miejsce urodzenia: Rottera
 Miejsce zamieszkania: Rottera
Wirtualne miejsce zamieszkania: Miasto Rottera
				(Księstwo Trizondalu)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2009-02-06 (14)

Wniosek swój motywuje tym iż Sarmacja jest krajem z
tradycjami i wysokim poziomem możliwości. Oferuje wiele za
tak mało. Kraj ten jest możliwością rozwoju zarówno
politycznego jak również rozwoju charakteru. Proszę Waszą Książęca Mość o nadanie mi obywatelstwa sarmackiego
ponieważ spełniam podstawowe kryteria obywatela sarmackiego,
oraz umożliwi mi to możliwość szerszego działania poprzez
zakładanie partii lub zostanie jakimś urzędnikiem
państwowym. Mam szczerą wolę całym życiem oddać się
Sarmacji. Prosze o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

Hans Kloss

Adres IP: 83.12.236.38
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny