Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 3465 [X]

Grodzisk, dnia 24 maja 2008 r.

Rozkaz Hetmana nr 45/08

§ 1.

Na mocy art. 10 p.5 Dekretu Księcia Sarmacji nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych mianuję:

- por. Tomasza Ku - na stopień KAPITANA KSZ w korpusie osobowym Sił Powietrznych,
- ppor. Wojciecha Urbana - na stopień PORUCZNIKA KSZ w korpusie osobowym Sił Powietrznych,
- ppor. Henryka K.Leszczyńskiego - na stopień PORUCZNIKA KSZ w korpusie osobowym Wojsk Zmechanizowanych,
- ppor. Michaela von Lichtensteina - na stopień PORUCZNIKA KSZ w korpusie osobowym Wojsk Zmechanizowanych,
- st. szer. Marka Lipę - na stopień KAPRALA KSZ w korpusie osobowym Administracji,
- szer. Filipa Fencke - na stopień STARSZEGO SZEREGOWEGO KSZ w korpusie osobowym Sił Powietrznych.

§ 2.

Na mocy Dekretu nr 197 o Orderach i Odznaczeniach, w Imieniu Księcia Sarmacji otrzymują

SREBRNY WOJSKOWY MEDAL ZASŁUGI
- por. Wojciech Urban;

BRĄZOWY WOJSKOWY MEDAL ZASŁUGI
- kpt. Tomasz Ku,
- chor. Patryk Szac,

SREBRNY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

- gen. Michał Ł.,
- kontradm. Piotr Hasselandzki,
- ppłk Krzysztof Macak,
- ppłk Tomasz Wołyńczyk,
- mjr Milos Zecević,
- kpt. Mateusz Suszek,

BRĄZOWY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

- kpt. Tomasz Ku,
- por. Michael von Lichtenstein,
- por. Wojciech Urban,
- por. Henryk K.Leszczyński,
- ppor. Paweł Wiśnioch,
- ppor. Krzysztof Kardas,
- chor. Patryk Szac,
- kpr. Marek Lipa.

§ 3.

Rozkaz wchodzi w życie z dniem 25.05.2008

(—) gen. broni Mariusz mar. Magnuszewski,
Hetman Wielki

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny