Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 3466 [X]

Grodzisk, dnia 25 maja 2007 r.

Rozkaz Hetmana nr 36/07

Na mocy art. 10 Dekretu Księcia Sarmacji nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych i art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji nr 268 nadaję:

Na mocy Dekretu nr 197 o Orderach i Odznaczeniach w Imieniu Księcia Sarmacji otrzymują:

Rozkaz wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) gen. broni Mariusz hr. Magnuszewski,
Hetman Wielki

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny