Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 3468 [X]

Grodzisk, dnia 18 czerwca 2006 r.

Rozkaz Hetmana nr 26/06

Zgodnie z art. art. 10 i 19 Dekretu Księcia Sarmacji 197 o Orderach i Odznaczeniach, w Imieniu Księcia Sarmacji nadaję sierżantowi Wiktorowi BADOWSKIEMU Złoty Wojskowy Medal Zasługi.

Rozkaz wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) gen. broni Mariusz hr. Magnuszewski,
Hetman Wielki

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny