Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 3472 [X]

Grodzisk, dnia 23 lutego 2009 r.

Rozporządzenie Wojewody Koronnego

o zmianie Rozporządzenia o Rządzie Terytorium Koronnego (uchylony)

Art. 1.

W Rozporządzeniu Wojewody Koronnego o Rządzie Terytorium Koronnego z dnia 14 lutego 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. W art. 2 ust. 1 dodaje się pkt 4) w brzmieniu „Minister Skarbu i Opieki Społecznej”;
 2. Art. 9 staje się art. 10;
 3. Dodaje się art. 9 o tytule „Minister Skarbu i Opieki Społecznej”, w brzmieniu:
  Minister Skarbu i Opieki Społecznej:
  1. w zakresie określonym zarządzeniem Wojewody Koronnego dysponuje majątkiem Terytorium Koronnego,
  2. udziela wsparcia nowym mieszkańcom Terytorium Koronnego,
  3. inicjuje i realizuje programy integracyjne i socjalne Terytorium Koronnego.

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Michał diuk Ł.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny