Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskRozporządzenia, poz. 3476 [X]

Grodzisk, dnia 25 lutego 2009 r.

Rozporządzenie Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska

o Sekretarzu do spraw Promocji Książęcego Miasta Grodziska

Art. 1.

 1. Tworzy się urząd Sekretarza do spraw Promocji Książęcego Miasta Grodziska, zwanego dalej „Sekretarzem”.
 2. Sekretarza powołuje i odwołuje Prezydent Książęcego Miasta Grodziska, zwany dalej „Prezydentem”.
 3. Do zadań Sekretarza należy:
  1. przedkładanie Prezydentowi propozycji działań promocyjnych,
  2. realizowanie uzgodnionych z Prezydentem działań promocyjnych,
  3. opracowywanie materiałów promocyjnych oraz graficzne opracowywanie pozostałych dokumentów miejskich z inicjatywy własnej lub Prezydenta.
 4. Wynagrodzenie miesięczne Sekretarza wynosi 5 000 lt.

Art. 2.

 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Na urząd Sekretarza zostaje powołany Pan Maksymilian August (AC010).

Piotr Mikołaj

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny